intencija

intencija
intencija statusas T sritis švietimas apibrėžtis Bendras sąmonės kryptingumas kurio nors objekto ar jo elgesio atžvilgiu. Intencija išreiškia teigiamą, neigiamą, abejingą individo nusiteikimą savo ar kitų sąmonės objektų arba aplinkos tikrovės atžvilgiu. Apie nusikaltusį mokinį kartais sakoma, kad jo blogas elgesys negali būti aiškinamas bloga intencija, t. y. blogu tikslu. Intencijos (intencionalumo) sąvoka dažnai pasitaiko filosofijoje, kur ji reiškia visų sąmonės procesų sąsajos su daiktais pagrindą, principą, būdingą žmogaus sielai. Intencijos yra žmogaus individualios patirties rezultatas, susiformavęs sąmonėje jo nuostatų, požiūrių, pozicijų pavidalu. Ugdymo procese formuojami požiūriai į gyvenimo reiškinius padeda susidaryti intencijai. kilmė lot. intentio – siekimas, ketinimas

Enciklopedinis edukologijos žodynas. 2007.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • intencija — inteñcija dkt. Jei di̇̀rbame, turėdami gẽrą inteñciją, tadà net mažiáusieji darbai̇̃ yrà pagirtini̇̀ …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • intencija — intèncija ž DEFINICIJA 1. namjera, nakana, naum, smjeranje, htijenje [imati intenciju] 2. teol. u moralnoj teologiji vlastita odluka o provođenju ćudorednog čina (činiti dobro i sl.) ETIMOLOGIJA lat. intentio ≃ intendere: težiti nekamo …   Hrvatski jezični portal

  • inténcija — e ž (ẹ) knjiž. težnja, nagnjenje, usmerjenost: razumeti umetnikove intencije; ustvarjalne intencije; intencije mlade generacije; v delu se jasno kažejo avtorjeve intencije, da bi objektivno prikazal osrednji lik / narediti kaj iz lastnih… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • intèncija — intèncij|a ž 1. {{001f}}namjera, nakana, naum, smjeranje, htijenje [imati ∼u] 2. {{001f}}teol. u moralnoj teologiji vlastita odluka o provođenju ćudorednog čina (činiti dobro i sl.) ✧ {{001f}}lat …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • intencija — inteñcija sf. (1) NdŽ, DŽ; M tikslas, siekimas, sumetimas, užsimojimas: Ant tos pačios intencijos S.Dauk …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • superintencionalan — superìntencionālan prid. <odr. lnī> DEFINICIJA pravn. koji je preko umišljaja ETIMOLOGIJA super + v. intencija …   Hrvatski jezični portal

  • misni — mȉsnī prid. DEFINICIJA koji ide uz misu, koji je svojstven misi [misno ruho; misno vino; misno posuđe] SINTAGMA misna nakana kršć. molitvena intencija kada misa nije namijenjena isključivo za zajednicu, nego za druge, specifične potrebe; misni… …   Hrvatski jezični portal

  • garaz — gàraz m DEFINICIJA 1. namjera, cilj, želja 2. pakost, zloba, mržnja ONOMASTIKA pr.: Garàzlīć ETIMOLOGIJA tur. ← arap. ġaraḍ: namjera, intencija …   Hrvatski jezični portal

  • galas — 1 gãlas sm. (4) 1. vieta, kur baigiasi koks ilgesnis daiktas; daikto kraštinė dalis (pradžia, pabaiga): Upė turi du galu – pradžią ir pabaigą J.Jabl. Traškėdamas balanos galas dega T.Tilv. Virvės gãlas atsivijo Rg. Atsimezgė botago gãlas Rm.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nekas — 1 ×nẽkas (plg. l. nieco, rus. нeктo, нeчтo) pron. indef. 1. KlG82, KlC109, R, N kas nors, kažkas: Nẽkas ingriuvo (įkrito) akin Zt. Bei mėsa, kurią nekas nečystas dasilytės, netur valgyta būti BB3Moz17,19. Yra daiktas reikalingas, idant ir apie… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”